شیپور
استخدام
چرخ کار. ماهر و نیمه ماهر و اتوکار ترجیحاً خانم

تبریز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
چرخ کار. ماهر و نیمه ماهر و اتوکار ترجیحاً خانم درموحیط کاملا زنانه نیازمنیدیم . شماره تماس: