پرداخت نوین آرین
جاب ویژن
استخدام
مدیر شعبه - آقا

پرداخت نوین آرین

بوشهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرکت پرداخت نوین در نظر دارد در راستای ارایه خدمات باکیفیت، افزایش میزان رضایت مندی، گسترش خدمت رسانی به پذیرندگان محترم خود، در استان بوشهر در موقعیت شغلی "مدیر شعبه" به شرایط و شرح شغل زیر، افرادی کارآمد و موثر را استخدام نمایید.
شرح شغل مدیر شعبه شرکت پرداخت نوین در استان مذکور مذکور به شرح زیر است:
اجرا و رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه
هدف گذاری و برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف
نظارت و کنترل امور مربوط
کنترل و نظارت بر اجرای سیاست های شرکت
انجام امور مربوط به رسیدگی و بازرسی، نظارت و کنترل عملکرد شعبه
نظارت و کنترل منابع و مصارف شعبه تابعه حسب ضوابط و مقررات مربوط
کنترل و نظارت بر نگهداری اموال و دارایی های واحدهای تحت سرپرستی
کنترل و نظارت بر انجام کلیه امور اداری مربوط بـه کارکنان
شرکت در جلسات به منظور تبادل نظر و هماهنگی های لازم