گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Credit specialist

گلدیران

تهران

حقوق:

49467206

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تسلط به صورت های مالی، تامین اعتبارات و اخذ تسهیلات توانایی سیاست گذاری های اعتباری و جذب سرمایه آشنایی کامل با مقررات امور بانکی مربوط به اعتبارات پیگیری دریافت و جذب بودجه و اعتبارات از مراجع ذی ربط ثبت اعتبارات دریافتی به منظور کنترل مجدد در دفاتر مربوطه بررسی اسناد درخواست هزینه یا اعتبارات و اظهارنظر در خصوص آنها در چارچوب مقررات گردآوری منبع لازم به منظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبارات درخواستی تهیه و تدوین گزارشات مربوط به اعتبارات پیگیری تامین اعتبارات برای انجام تعهدات و هزینه های تشخیص داده شده در حدود مقررات مربوط