شیپور
استخدام
نیاز به آموزش کامپیوتر و نرم افزارهای حسابداری دارم

نجف آباد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام نیاز به آموزش کامپیوتر و نرم افزارهای حسابداری دارم مبتدی هستم (صفر)