شیپور
استخدام
تریکو بچه‌گانه تسویه نقدی ماهانه

نظرآباد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر زیگزال دوز و میاندوزکار و وسط کار نیازمندیم تسویه نقدی ماهانه