هف هشتاد
جاب ویژن
استخدام
Senior Android developer

هف هشتاد

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۴ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
Our Android team at HAF-HASHTAD is looking for a new member to develop an application which can support our current and future millions of users. Your work is not just developing but also playing a critical role as a team to achieve north star goals, to add great value to our product and our customers. We believe in sharing; therefore, we expect our team members to share their knowledge and help each other to grow. If you think that you are a good fit for our position let us know ASAP. let’s build a better world together.Responsibilities:You write clean, well-designed code You collaborate closely with other specialists and become a valued member of an autonomous, cross-functional teamQualifications:Fluency in Kotlin, Java and Android SDKExperience across the full development lifecycle of native Android appsStrong knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practicesUnderstands Google’s Android design principles and interface guidelinesGood knowledge of object-oriented programming and solid programming skillsExperience with MVVM, Dagger, JetPack architectural design patternFamiliarity with MVIKnowledge of asynchronous programming using RxJava or Kotlin coroutine UI thread and background threadProficient understanding of code versioning tools, such as GitFamiliarity with dependency injection like dagger and koin