رایانمهر
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تحلیل و توسعه کسب و کار

رایانمهر

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

کارشناس هوش تجاری، تحقیق و توسعه کسب و کار فردی است با ذهنیت سیستماتیک که بایستی با استفاده از توانمندی تحلیل دیتا و اطلاعات، ضمن بررسی الگو های جدید کسب و کاری و benchmark کردن آنها نسبت به تهیه طرح های توجیهی و توسعه ای،تدوین فرایند های اجرایی طرح ها ، مدیریت و کنترل پروژه های توسعه و بهبود و مدیریت دانش درس آموخته ها اقدام نماید. برای این منظور بایستی توانمندی های چند تخصصی حوزه های مختلف کسب و کاری و نرم افزاری از نرم افزار های تحلیل دیتا و فرایند گرفته تا کنترل و مدیریت پروژه را دارا باشد.

شرح وظایف:
-توانمندی تحلیل دیتا و اطلاعات و ایجاد داشبرد های تحلیلی
-بررسی الگو های کسب و کاری و benchmark و کشف و درک فرصت ها و نیازهای حال و آینده بازار آنها جهت تهیه طرح های توسعه و بهبود
-تسلط بر نگارش طرح های توجیهی توسعه و بهبود
-توانمندی مدیریت و کنترل پروژه طرح های تدوین شده
-تهیه فرایند های اجرایی طرح های بهبود تدوین شده