دیوار
استخدام
بازاریاب

جمهوری

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

توافقی

تاریخ:

۲۶ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به ٢ نفر بازاریاب خانم نیازمندیم حقوق ثابت بعد از اولین قرارداد حقوق ثابت ٢ تومن.