شیپور
استخدام
اجاره میز ناخن و صندلی در لاین مختلف

شهر جدید هشتگرد

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جهت همکاری در محدوده شهر جدید هشتگرد.فاز دو