شیپور
استخدام
مشاور مالی و حسابداری

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۲ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کمک به کارهای مالیاتی