رهپویان اقیانوس آبی تجارت
جاب ویژن
استخدام
کارشناس معدن

رهپویان اقیانوس آبی تجارت

یزد

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازرگانی مواد معدنیحقوق توافقیعیدیسنوات