شیپور
استخدام
استخدام گرافیست

مشهد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام گرافیست دورکار در مجموعه اداری پاژ مشهد .