شیپور
استخدام
پرستار تمام وقت

تهران

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پرستاری از بیمار و انجام کارهای شخصی بیمار نظافت منزل