شیپور
استخدام
خانم جهت نظافت فوری

فردیس

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک نفر نیروی خانم با حداقل پرداخت روزانه 300 تومان فوری وارد به امور نظافت و شستشو فقط تماس بگیرید