همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس بازاریابی (از تمامی رشته‌ها)

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
کارشناس بازاریابی در روبیکا می‌تواند علاوه بر توانایی تحلیل بازار و رقبا، نسبت به جایگاه بازاریابی در سازمان و درک اهداف سازمان و تعیین اهداف و پلن بازاریابی متناسب با آن، آموزش و تجربه دریافت کند.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
درک بازاریابی در کسب و کار مشابه روبیکا
کمک به تدوین اهداف بازاریابی
کمک به تدوین طرح بازاریابی کوتاه مدت
کمک به تدوین فهرست اقدامات بازاریابی متناسب با طرح بازاریابی
جمع‌آوری اطلاعات کمی و کیفی در خصوص کمپین‌های بازاریابی
تجزیه و تحلیل بازار و رقبا
پشتیبانی از تیم بازاریابی در اجرای وظایف روزانه
دستیاری در فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات
کمک در برگزاری و سازماندهی ایونت‌های بازاریابی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با اصول کسب و کار و اهمیت بازاریابی در سازمان
آشنایی با اصول بازاریابی
آشنایی با روشهای مطالعه بازار و تحلیل رقبا
آشنایی با اهمیت و نحوه نگارش طرح بازاریابی و تعیین اهداف بازاریابی و نحوه اجرای آنها
آشنایی با کمپین نویسی و اجرای کمپین های بازاریابی
آشنایی با کانال های بازاریابی و تبلیغات
آشنایی با نحوه ارزیابی اهداف بازاریابی