پایا سیستم
جاب ویژن
استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

پایا سیستم

کرج

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۸ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مهارت تایپ ده انگشتی