شیپور
استخدام
رانندگی پایه 2

میانه

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پایه 2 کار داخلی میانه