شیپور
استخدام
شاگرد گچکاری

گلستان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک شاگرد گچکار روز مزدی 150 تومان دائمی تصویه هفتگی زیر 20 سال کار با یک اوستا ، کار در سر گلستان الاهیه هست ساعت کار 9 الی 18 جای خواب نداریم .در صورت موافق بودن فقط تماس 0936XXX1498 با تشکر