کاریابی های حضوری
استخدام
منشی حسابداری

کرج

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
منشی حسابداری