گروه زرین رویا
جاب ویژن
استخدام
انباردار

گروه زرین رویا

بوشهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
وظیفه شما در زرین رویا به عنوان انباردار ، نظارت عملیاتی بر امور انبارداری جهت اجرای دستورالعمل های تعیین شده به صورت اثر بخش و اطمینان از صحت اسناد ثبت شده در انبار می باشد.کنترل موجودی انبار بر اساس اسناد ثبت شده و اعلام مغایرت های احتمالی به مدیر انبار. کنترل فرآیند تامین ماشین جهت پوشش دهی درخواست های فروش مطابق تاریخ های تعیین شده. بررسی فاکتورهای تایید شده توسط واحد فروش و برنامه ریزی توزیع و ثبت اسناد خروجی کالا برای مشتری. بررسی فاکتورهای مرجوعی و ثبت اسناد مربوطه جهت تسویه حساب با موزعین. نظارت بر چیدمان صحیح کالا در انبار طبق دستورالعمل نگهداری، محافظت و انبارش محصول. همکاری در انبارگردانی های دوره ایی. نظارت بر عملیات انبارداری جهت اطمینان از اجرای صحیح دستورالعمل ها و روش های اجرایی در انبار. مشارکت در نظافت انبار مطابق با روش 5S. رعایت نکات ایمنی طبق دستورالعمل های HSE.مهارت های مورد نیاز : مباحث FIFO و LIFOاصول 5Sاصول جابجایی، لجستیک و توزیعنرم افزارهای آفیساصول HSEفرآیندهای انبارداریاصول کدینگ انبارERP-SAPاصول انبار گردانی