شیپور
استخدام
منشی دورکاری

پردیس

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۲۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارانلاین زیرنظربانک مرکزی بیمه دارد ساعت کاری متغیر هفت ساعت درمنزل