دیوار
استخدام
بازاریابی

بازار

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

سایر

تاریخ:

۲۳ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازار بزرگ ساعت فروشی پورسانتی خانم یا آقا با روابط عمومی بالا