شیپور
استخدام
استخدام حسابدار

تهران

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام حسابدار با حداقل دو سال سابقه کار حسابداری