شیپور
استخدام
کارآموز کناف

آمل

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ب یک نفر کارآموز برای کار کناف احتیاج دارم هم بهش مزد میدم هم کارو بهش یاد میدم