شیپور
استخدام
کارگر ساده شرکت فیروز پلاست میبد

میبد

حقوق:

مطابق وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت فیروز پلاست میبد درراستای گسترش فعالیت خود از میان واجدین شرایط مرد و زن نیرو می پذیرد آقایان حقوق مطابق وزارت کار بیمه سه شیفت بدون سرویس بانوان دوشیفت صبح و عصر با سرویس