شیپور
استخدام
تجهیزات پزشکی

تبریز

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
خانم مهندس تجهیزات پزشکی یا رشته های مرتبط