همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس ارزیابی طرح های اقتصادی"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
هدف اصلی شاغل، مشارکت در تدوین طرح های کسب و کار  مورد نیاز شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی است. برای این منظور لازم است شاغل ضمن آشنایی با معیارهای ارزیابی و تحلیل طرحهای سرمایه‌گذاری و با اتکا به دانش، مهارت و توانایی های عمومی و تخصصی خود، در تدوین و به روز رسانی مستندات مورد نیاز مشارکت نموده و نسبت به تحلیل کسب و کار پیشنهادی اقدام نماید. ماهیت شغل مستلزم تعامل سازنده با ذینفعان و قابلیت تحلیلگری و محاسباتی متناسب با شرح شغل می باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
آشنایی با منابع داده ای و استخراج داده های مورد نیاز
اشنایی با طبقه بندی و تعدیل داده ها مورد نیاز
آشنایی با مدل های بصری و مالی و آماری جهت بررسی و استخراج ویژگیهای داده ها
آشنایی با مدل های پیش بینی و محاسبات مربوط به آنها
آشنایی با روش های تبدیل پیش بینی ها به اعداد نهایی و تهیه گزارش( در فرمت های ورد، پاورپوینت) و نگارش تحلیل داده ها و یافته های مربوط به آن

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
شناخت و آشنایی با صنعت تلکام
آشنایی با محیط شرکت همراه اول
شناخت طرح ها و پروژه های سازمان
شناخت وشرکت های زیر مجموعه و تهیه گزارشات عملکرد این شرکتها
آشنایی با شاخص های کلیدی در بررسی طرح های صنعت تلکام