گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابرسی داخلی - آقا

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جمع آوری و بررسی اطلاعات مالی موجود در موسسهمراجعه به شعب و وابسته های شرکت و بررسی و جمع اوری کلیه اسناد و مدارک مالی انها بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد مالی و حسابداری و تهیه گزارشات لازم در خصوص همین اسنادقضاوت در خصوص اسناد و مدارک مالی بررسی شده و میزان تطابق انها با استاندارد ها و قوانین مربوط به آنبررسی کلیه صورت های مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت وجوه نقد و سایر یادداشت هاکنترل داخلی صندوق و بانک کنترل داخلی بودجه و هزینه کنترل داخلی خرید و حقوق و دستمزد توانایی انجام ماموریت های خارج از مرکزآشنایی با اصول کلی حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط به انهاآشنایی با حسابداری پیشرفته و اشراف کامل به جزییات و قوانین مربوط به انشناخت و مهارت کافی در حسابرسی شعب و حسابرسی شرکت های بازرگانیاشراف به قوانین مربوط به تقسیم بودجه و نحوه نوشتن ان و سایر جزییات آشنایی کامل با  نرم افزارهای مالی و حسابدرای و نحوه استفاده از انها