سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی
جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی

سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی

مطهری

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

·         مهارت برقراری ارتباط مؤثر با سطوح مختلف سازمان
·         توانایی در ارائه مطالب
·         روحیه کار تیمی
·         فرآیند آموزش و توسعه کارکنان از قبیل تولید محتوای آموزشی، برگزاری دوره ها و جلسات آموزش (درون و برون سازمانی)، سنجش میزان اثربخشی دوره های آموزشی و همچنین دریافت و ارائه بازخوردها در راستای بهبود فعالیت های آموزشی
·         اجرا و زمانبندی دوره های مدیریت عملکرد و نظارت بر اجرای صحیح دوره ها (برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و سرپرستان، به روز رسانی فرم های مربوطه، تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش آماری و توصیفی)
·         تکمیل مدارک استخدام پرسنل جدید اعم از تشکیل پرونده، استعلام مدارک، ثبت اطلاعات پرسنلی و انعقاد قراردادها
·         رسیدگی به امور بیمه ای پرسنل 
·         تهیه گزارشات پرسنلی و مکاتبات سازمانی
·         کنترل و بایگانی کلیه اسناد مرتبط با کارگزینی