یگانه اندیش سرمایه
جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی

یگانه اندیش سرمایه

مطهری

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

انجام کلیه امور مربوط به امور پرسنلی
ثبت آگهی استخدامی
رزومه خوانی و دعوت از آنان جهت مصاحبه
تهیه گزارشات مورد نیاز مدیر منابع انسانی 
مسلط به نرم افزارهای حضور و غیاب
کمک در امور ارزیابی عملکرد پرسنل
تسلط نسبی به جذب و استخدام 
تسلط نسبی به فرآیند آموزش