ای استخدام
استخدام
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در بوشهر

بوشهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
موقعیت شغلی: کارشناس مکانیک شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه موقعیت شغلی: کارشناس برق و ابزاردقیق شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه موقعیت شغلی: کارشناس پایپینگ شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه موقعیت شغلی: کارشناس واحد ICAPS شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه موقعیت شغلی: کارشناس دفتر فنی شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه موقعیت شغلی: تکنسین فنی (برق و مکانیک) شرایط احراز: با 5 سال سابقه کار جهت تیم راه اندازی و بهره برداری در دریا شیفت اقماری (یک ماه کار و یک ماه استراحت) مزایا: بیمه