شیپور
استخدام
کارگر باغ ب صورت دائمی

مراغه

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ب سلام ب یک کاگر دائمی نیاز مندیم ک شبا هم تو باغ بمونه حقوق 4 الی 6 ملیون هرماه 4 روز مرخصی