شیپور
استخدام
کاردرمنزل بدون سابقه

فردیس

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پورسانتی

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار درمنزل جهت مشاوره شماره ای که واتساپ دارد به پیوی ارسال شود