گلدیران
کاربوم
استخدام
استخدام حسابرس ارشد

گلدیران

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

اجرای پروژه های حسابرسی داخلی واحد های مورد بررسی
شرکت در جلسات مصاحبه با واحد مورد بررسی و ارایه خلاصه مصاحبه ها به سرپرست پروژه
مستند سازی و تهیه کاربرگ های مناسب مبتنی بر دستورالعمل مستندسازی
رفع نکات معوق تعیین شده توسط سرپرست یا مدیر پروژه
گزارش انبارگردانی به سرپرست حسابرسی داخلی
بررسی کنترل های داخلی و فرآیندهای سازمانی و ارایه پیشنهادات بهبود در جلسات تیمی
پیگیری اجرای راهکارهای و رهنمودهای پیشنهادی واحد حسابرسی داخلی
سایر موارد ارجاعی از طرف مدیر و سرپرست حسابرسی
رسیدگی صورت های مالی واعلام نتایج حاصله
تسلط بر اجرای آزمون های محتوا وکنترل در پروژه های حسابرسی مالی
آشنا به استاندارد های حسابداری وحسابرسی وقوانین مالیات – تجارت – بیمه – کار