دیوار
استخدام
حسابداری ،مالیاتی

آرژانتین

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

توافقی

تاریخ:

۱۹ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بصورت غیر حضوری و تضمینی با ۵سال سابقه