همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس روابط عمومی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
- مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی

 - مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه

- انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های

 - مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی

- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری براساس برنامه‌های مصوب

-ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها

- طراحی بنرهای اطلاع رسانی رویدادهای مهم ملی و مذهبی

-انعکاس اخبار و عملکرد واحدهای تابعه جهت بهره‌برداری‌های لازم

- هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلوزیونی و مطبوعاتی

-مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌ ها
 
 - انجام سایر امور مربوط و بر طبق و با دستور مقام مافوق

 برخی از وظایف مورد انتظار:
توانایی مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی

توانایی مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه

توانایی انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های

توانایی مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی

توانایی مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری براساس برنامه‌های مصوب

توانایی ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها

توانایی  طراحی بنرهای اطلاع رسانی رویدادهای مهم ملی و مذهبی

توانایی انعکاس اخبار و عملکرد واحدهای تابعه جهت بهره‌برداری‌های لازم

توانایی هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی

توانایی مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌ ها
 
توانایی  انجام سایر امور مربوط روابط عمومی

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی انجام کارهایی را که یک کارشناس روابط عمومی برای انجام کار های محوله انجام میدهد را پیدا میکند