همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس پیاده‌سازی فنی محصولات و خدمات

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
هدف این شغل افزایش کیفیت پیاده‌سازی محصولات و خدمات شرکت ارتباطات سیار ایران، افزایش چابکی فرایندهای پیاده‌سازی به منظور کاهش زمان پیاده‌سازی محصولات و خدمات، و توسعه و ارتقای پلتفرم‌های درگیر در پیاده‌سازی به منظور افزایش طیف محصولات و خدمات قابل ارائه در کنار کاهش زمان پیاده‌سازی آنها است.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
مشارکت در پیاده‌سازی فنی محصولات و خدمات (اعتباری/ دائمی و فردی/ سازمانی)
مشارکت در پیاده‌سازی توانمندسازهای راه اندازی و گزارش‌گیری محصولات و خدمات شامل زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها و پنل‌های مورد نیاز
مشارکت در تعریف و توسعه رویه‌ها و فرایندها و پلتفرم‌های لازم به منظور پیاده‌سازی فنی محصولات و خدمات (اعتباری/ دائمی و فردی/ سازمانی)

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تسلط بر دانش فنی مخابرات شامل شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های فناوری اطلاعات و روندهای فناوری در بخش فنی مهندسی و فناوری اطلاعات صنعت مخابرات
داشتن تخصص کامل در خصوص عملیات تعریف محصولات و خدمات و درگاه‌های ارتباطی کاربر بر روی یک یا چند المان شبکه مخابراتی یا IT شرکت ارتباطات سیار
تسلط بر تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی و تهیه پرزنت
 تسلط بر توپولوژی و معماری شبکه مخابراتی و IT شرکت ارتباطات سیار