پرتو صنعت پاژ
جاب ویژن
استخدام
کارشناس بازرگانی

پرتو صنعت پاژ

مشهد

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۶ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
- انجام امور مرتبط با عنوان شغلی