همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس مراوده استراتژیک

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
مراوده استراتژی همراه اول در سطح ATL یکی از وظایف کارشناسان اداره هماهنگی امور معاونت راهبرد میباشد که با توجه به وجود محتوای تخصصی تولید شده توسط مشاور و کارشناسان سایر حوزه های معاونت، کارشناس مراوده استراتژی میبایست جهت برنامه ریزی کمپینهای مختلف جهت مراوده و ترویج این محتوا در سطح کلیه کارکنان از طریق مدیا و مدیوم های مختلف اقدام نموده و پس از بصری سازی محتوا (که توسط سایر کارشناسان تیم اداره هماهنگی و یا آژانسهای طراحی انجام میگردد) نسبت به نظارت بر اجرای کمپینها اقدام نموده و جهت برنامه ریزی های آتی ارزیابی مناسبی از کمپین اجرا شده ارائه نماید.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
1. برنامه ریزی به صورت منظم برای هر سال، هر فصل و هر پروژه ، کمپین یا ایونت
2. تولید محتوا : با توجه به تخصصی بودن محتوای راهبرد، این محتوا مدیریت شده و به شکل قابل درکی برای همکاران اماده میشود
3. مدیریت و شناسایی مدیوم و مدیا :تلاش تیم مراوده مدیریت کانال‌های ارتباطی موجود، افزایش سطح کیفیت اطلاع رسانی و همچنین افزایش نقاط تماس با مخاطبین است. تیم مراوده همچنین برای هر کانال در پی تهیه محتوایی متناسب به لحاظ فرمی است تا بیشترین سطح توجه را به خود جلب کند.
4. اجرا

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با مفاهیم مراوده که توسط مشاورین بین المللی تهیه و تدوین شده و در شرکتهای بزرگ حوزه ICT در حال اجرا میباشد.
اجرای عملی کمپینهای مراوده در سطح یکی از شرکتهای برتر ایرانی
آشنایی با مفاهیم استراتژی برگرفته از به روزترین متدولوژیهای دنیا در حوزه راهبرد
توانایی در برقراری ارتباط با آژانسهای تبلیغاتی و آشنایی با مفاهیم این حوزه