شیپور
استخدام
مهندس کنترل پروژه

شهربابک

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۰ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به دونفرمهندس کنترل پروژه با سابقه کار در پروژه ها ومسلط به صورت وضعیت و نرم افزار پریماورا باشدنیازمندم برای پروژه میدوک شهربابک ترجیحا بومی کرمان و رفسنجان وشهربابک