شیپور
استخدام
کباب زن و کباب پز

بناب

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر کباب زن ماهر نیازمندیم