همراه اول
دانشکار
استخدام
پشتیبانی سرویس های سازمانی همراه اول

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
آشنایی با سرویس های سازمانی / شناسایی مشتریان و آشنایی با مشکلات مشتریان / آموزش چگونگی فرایندهای ثبت مشکلات و رفع آنها / تحلیل مشکلات و رفتار مشتریان / شناسایی و رفع مشکلات سرویس های سازمانی / فرایند بروزرسانی سرویس های سازمانی / ثبت و پیگیری تیکت / آموزش ثبت rfc و پیگیری آن

 برخی از وظایف مورد انتظار:
یادگیری سرویس های سازمانی
یادگیری فرایندها
یادگیری رفع مشکلات سرویس های سازمانی
یادگیری رفع مشکلات سازمان ها

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
به تنهایی قادر به رفع مشکلات مشتریان سازمانی باشد