شیپور
استخدام
کارگر ساده

شیراز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جهت کار در بستنی فروشی