شیپور
استخدام
به یک اشپز ماهر نیازمندیم غذاهای ایرانی

تبریز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک اشپز ماهر نیازمندیم غذاهای ایرانی با حقوق 10تا 12میل فقط ماهر باشه