کاریابی های حضوری
استخدام
کارشناس منابع انسانی

حقوق:

از 10 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۰۷ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارشناس منابع انسانی