دانشکار
استخدام
مهندسی برق - الکترونیک قدرت

هدسا

تهران

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بررسی مجموعه های الکترومکانیکی موجود در شرکت و تحلیل آنها.