شیپور
استخدام
راننده پایه یک هستم مدارک کامل(باری) هوشمند فعال

سده لنجان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مدارکم کامله با اکثر ماشینا کار کردم بدون دود و دم در صورت توافق 1دانگ(اقساطی) شریک میشم