شیپور
استخدام
استخدام شاکرد میکانیک

نظرآباد

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به چند نفر شاگرد وارد ونیمه وارد میکانیک نیازمندیم ۰۹۳۵XXX۰۷۸۰ (نمایش کامل)