ابزارآلات آروا
کاربوم
استخدام
استخدام مدیر منابع انسانی

ابزارآلات آروا

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۳ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نظارت بر برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی (برنامه ریزی، گزینش و استخدام) نظارت بر فرایند کارکرد،بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی تدوین نظام جبران خدمت،حقوق و مزایا و ... تسلط بر سیستم های ارزیابی عملکرد و پیاده سازی آن ها تسلط بر تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مرتبط نظارت بر فرایند آموزش ( نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی) نظارت بر فرایند توسعه (طراحی شناسنامه شغلی، ارزیابی عملکرد، و ...)