منهاج توسعه پویا
دانشکار
استخدام
مسئول دفتر

منهاج توسعه پویا

حقوق:

-

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

 کلیه کارهای مسئول دفتری با روابط عمومی بالا ، صدا و لهجه خوب برای ارتباط گرفتن با ارباب رجوع ها بصورت تلفنی و حضوری ، مهارت کار با شبکه های اجتماعی، آشنا به فروش و بازاریابی، آشنا به کلیات حسابداری یا انگیزه جهت یادگیری سریع در فرآیند حسابداری، آشنا و تسلط نسبی به مهارت های ICDL (ورد، اکسل، اینترنت و ...)